Nämnder (9 st)

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Krisledningsnämnd