Utskott (4 st)

Namn
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Valberedning
Individ- och familjeutskottet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott