Kitty Verngren (S)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2021-05-31 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2020-02-25 - 2022-10-30